Bogádi Nyelves Disznósajt felezett vf, cca. 1800g

Bogádi Nyelves Disznósajt felezett vf, cca. 1800g